گیره لباس فلزی با روکش گالوانیزه ضد زنگ

گیره لباس فلزی با روکش گالوانیزه ضد زنگ

0912-3122869

0910-1005002